วันศุกร์, 22 ตุลาคม 2564

ครม. อนุมัติ จ่ายโบนัส พนักงาน กอ งสลากได้ถึง “8เดือน”

วันที่ 26 ม.ค. 63 ในโซเชียลกำลังมีกระแสฮือฮาพูดถึงเป็นวงกว้างหลัง และให้ความสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หลังจากทางด้าน น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบปรับหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ทั้งนี้ระดับการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสากิจมี 5 ระดับ หากได้ระดับสูงสุด คือ ระดับ 5 คะแนนประเมินดีเยี่ยม จะได้รับเงินจัดสรรโบนัสไม่เกิน 11% ของกำไร แต่ไม่เกิน 8 เท่าของเงินเดือน หรือระดับ 4 ระดับดีมาก จะได้รับเงินจัดสรรโบนัสไม่เกิน 10% ของกำไร แต่ไม่เกิน 6 เท่าของเงินเดือนแต่หากได้ระดับ 1 คือเป็นระดับที่ต้องปรับปรุง จะได้รับเงินจัดสรรโบนัสไม่เกิน 7% ของกำไร แต่ไม่เกิน 2 เท่าของเงินเดือน เป็นต้น

ทั้งนี้กระทรวงการคลังรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานสลากฯ อยู่ในระดับดี ผลการดำเนินย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2558-2562 ก็จะพบว่ากำไรเฉลี่ยอยู่ที่ 3,451 ล้านบาท ซึ่งการประเมินโบนัสแบบเก่าทำให้ปี 2560 และ 2561 พนักงานจะได้โบนัส 3.75 เท่า ซึ่งเป็นระบบคงที่ แต่ถ้าเป็นการประเมินแบบใหม่จะทำให้ปี 2560 พนักงานจะได้โบนัส 5.5 เดือน และปี 2561 ได้ 6 เดือน เป็นต้น