วันศุกร์, 22 ตุลาคม 2564

เดือดร้อนหนัก ! เผยพระไทยในอเมริกา ติดโควิด 19 ทั้งวัด อ่านเพิ่มเติม!!

วันที่ 21 มกราคม 2564 พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยังรุนแรงทั้งใน

ประเทศไทยและทั่วโลก จากการสอบถามพระธรรมทูตไทยทั้งในเอเชีย ยุโรป สแกนดิเนเวีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา พบว่าสถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วง โดยพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล ต้องมีมาตรการปิดวัด แต่ก็ยังเสี่ยงอยู่มากที่ต้องอยู่ในพื้นที่เพื่อรักษาพระศาสนาในดินแดนพุทธภูมิ เพราะประเทศอินเดียมีประชากรเยอะ การรักษาพยาบาลก็มีจำกัด

ส่วนพระธรรมทูตสายยุโรป ต้องมีมาตรการปิดวัด ญาติโยมไปถวายภัตตาหารและประกอบศาสนกิจอื่น ๆ ในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้ ขณะที่วัดในแถบสแกนดิเนเวีย พระสงฆ์ก็ได้แต่อยู่ในวัด ประกอบศาสนกิจได้จำกัด และมีงานเพิ่ม คือปลอบใจญาติโยมด้วยธรรมะผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อให้กำลังใจ

ด้านวัดในเครือสหราชอาณาจักรนั้นได้รับผลกระทบมาตั้งแต่ต้นแล้ว พระธรรมทูตต้องปรับตัวทั้งวัตรปฏิบัติ งานบุญ งานกุศล กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนไทย แต่ก็ยังลำบากกันอยู่มากทั้งพระธรรมทูตและคนไทย ด้านวัดและพระธรรมทูตไทยสายสหรัฐอเมริกานั้นขณะนี้ลำบากมาก เพราะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกายังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้น โดยมีวัดไทยแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ขณะนี้ทราบกันเป็นการภายในว่าพระธรรมทูตวัดนั้นติดโควิด 19 กันทั้งวัด

เวลานี้ได้มีการกักตัว ดูแลรักษากันแบบเงียบ ๆ ส่วนอาการนั้น พระสงฆ์ชาวเกาหลีใต้ที่อาศัยอยู่ในวัดดังกล่าวมีอาการค่อนข้างวิกฤต ขณะนี้จึงกล่าวได้ว่า พระธรรมทูตไทยและวัดไทยทั่วโลกตกอยู่ในภาวะลำบาก เพราะจะต้องดูแลวัดให้ไปต่อให้ได้ ทั้งจะต้องดูแลคนไทยในต่างแดนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคนี้ให้มีกำลังใจเข้มแข็งด้วย