วันเสาร์, 16 ตุลาคม 2564

Battle Royale (2000) เกมนรก โรงเรียนพันธุ์โหด

ประเทศญี่ปุ่นได้เกิดเหตุการณ์เศรษฐกิจตกต่ำขั้นสูงสุด ทำให้ประชาชนกว่า 10 ล้านคนต้องตกงาน และสภาพแวดล้อมเกิดความเสื่อมโทรมอย่างหนัก เด็กนักเรียนต้องลาออกจากโรงเรียนเป็นจำนวนมากถึง 80,000 คน ครูที่ต้องตายจากการใช้ความรุนแรงภายในโรงเรียน จำนวนกว่า 1,200 คน การเรียนการสอนที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก และยังมีการก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่างๆอีกมากมายกระจายไปทั่วทุกพื้นที่ เกิดปัญหาเด็กไม่ปฏิบัติตามคำสอนของผู้ใหญ่และครูบาอาจารย์ รัฐบาลจึงต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดในการปฏิวัติการศึกษารูปแบบใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้

Battle Royale (2000) เกมนรก โรงเรียนพันธุ์โหด เว็บหนังใหม่ติดTOP seemovie