วันเสาร์, 16 ตุลาคม 2564

Black Hawk Down (2001) ยุทธการฝ่ารหัสทมิฬ

สหรัฐอเมริกา ได้ส่งกำลังพลเข้าไปในโซมาเลีย เพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องอาหารโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ Black Hawk แต่แล้วก็ได้มีปัญหาเกิดขึ้นก็คือ เฮลิคอปเตอร์ที่ใช้ช่วยเหลือทั้ง 2 ลำนั้น ได้ถูกกองทัพของโซมาเลียโจมตี ทำให้กองทัพที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้ ต้องหาวิธีเอาชีวิตรอดออกมาให้ได้